Gångstigarna

På väg till Lilla bryggan

Den som går in på badområdet via entrén, där anslagstavlan står, och är på väg till Lilla bryggan får gå på en smal stig. Buskarna på sidorna växer kraftigt och måste hållas tillbaka. Det brukar kommunen göra en gång per säsong.

Stigen har varit mycket ojämn, vilket har gjort det svårt för en person med dålig balans att gå på den. Sommaren 2016 började vi att lägga på jord och grus för att öka tillgängligheten. Och det gör vi numera varje sommar.
Efter ett dopp

Efter att ha badat från Lilla bryggan kan den som ska åt Gyllerödshållet lämna badplatsen på stigen som leder mot fäladen. Kruxet där är att det emellanåt kommer upp mycket sten från Sundet som gör vägen svårframkomlig. En stunds stenplockning – på ett arbetspass – löser det problemet.
En annan väg finns också


Man kan gå till Fågelviken på en stig norr om badplatsen. Den leter sig in mellan två hus på Södra Strandvägen och går sedan parallellt med stranden. Här ser både kommunen och föreningen till att hålla igen växtligheten.