ALTERNATIV FINNS
Runt om i Mölle finns det stora möjligheter att hitta bra badställen för hundar. En populär plats är nedanför Röken och stelegången, sydväst om hamnen.

Hundförbudet

Så här står det på kommunens anslagstavla vid entrén:

Hundar får, enligt lokala ordningsstadgan, inte vistas eller badas på de allmänna badplatserna under badsäsongen. Däremot går det bra att bada med sin hund på stränderna utanför de markerade allmänna badplatserna. Det går också bra att passera badplatsen på anlagda stigar om hunden hålls kopplad.

Regeln gäller för badsäsongen, det vill säga under tiden
den 15 maj–15 september.

Fågelvikens badplatsområde går ända bort mot fäladen, öster om Lilla bryggan. Kartan nedan visar områdets utbredning.
Inför badsäsongen 2017  kompletterade kommunen skyltningen om hundförbudet. Det finns numera tydliga skyltar på tre ställen.