Jag har sett en fantastisk trädgård i Ångermanland som enbart var gödslad med tång. Rabatterna prunkade långt utöver det vanliga. Så mer gödsling med tång i blomsterrabatterna i våra
trädgårdar!


Birgitta Hansson i en artikel i Möllekuriren, december 2014

Stranden fri från tång och nykrattad. Foto Lena Strandmark

Tången på stranden

Ett gammalt problem

Det kommer in tång som lägger sig på stranden. Så länge tången ligger uppe på sanden är den ganska lätt att ta bort, men om den får ligga kvar blandas den med sand och grus och blir svårare att flytta på.

När det ligger drivor av tång på stranden ser den skräpig ut. Det är svårt att komma ned till vattenbrynet, och det är inte många vuxna som vill lägga sig på stranden och låta sina barn leka i sanden.

Det finns flera orsaker till att tång samlas på stranden längst in i Fågelviken. Problemet är gammalt och teorierna har varit många under årens lopp.

Tid efter annan är det många som har gjort insatser för att få bukt med tången: byföreningen, kommunen, enskilda Möllebor. Och på den tiden när det fanns en kiosk i Fågelviken krattade innehavaren stranden varje morgon.

Torkad tång är ett bra gödningsmedel. Ända in på 1900-talet var det vanligt att bönderna hämtade tång på stränderna för att lägga på sina åkrar. Det skulle kunna vara något för Mölles villaägare att återknyta till.

Arbetspass

Från den 5 juni 2021 har föreningen ett arbetspass på lördagarna klockan 10–12. Alla som har tid och lust kan delta i arbetet. Efter ungefär halva tiden är det en fikapaus.

Det finns dagar då det är så gott som fritt från tång i Fågelviken. Andra gånger ligger tången i höga drivor. Arbetet med att ta hand om tången varierar därmed i omfattning från gång till gång.

Bilden här till vänster är från en lördag ett tidigare år; det var en dag när stranden var nykrattad och fri från tång. Klicka på bilden så blir den större.